משרד המסחר והתעשייה (בית הבלוק)
מאת דני רכט


לבית זה שמור מקום נכבד בהסטוריה הכלכלית של ישראל. החל מסוף שנות החמישים ובמשך כמעט יובל שנים, שימש בית המשרדים ההדור בפינת הרחובות מזא"ה ודרך פתח תקווה (דרך בגין כיום) את משרד המסחר והתעשייה. בשבתם בתל אביב, ניהלו מכאן השרים פנחס ספירזאב שרףחיים צדוק ואחרים את ענייני המשרד הממשלתי החשוב, כמו גם את ענייני המפלגה. בשלב מאוחר יותר הועברה לשכת השר אל הקריה, אך הבניין המשיך לשמש יחידות שונות של המשרד כמו המועצה לצרכנות. 

במקור נועד הבית לשמש את הנהלת חברת מקורות ובהמשך את הנהלת חברת אל על. הבית נבנה על שטח של שלום פחטר ששימש לאחסון ברזל ופלדה.

בתחילת שנת 2007 מכרה הממשלה את המבנה לחברה פרטית. זאת שינתה את יעודו למגורים, קיבלה אישור להוספת קומה ובנתה במקום 27 דירות קטנות. בשנת 2009 התפרסם המבנה בעקבות תכנית הטלוויזיה הבלוק אשר צולמה בו ושודרה בערוץ 10. זאת היתה גרסה ישראלית פושרת לפורמט ריאליטי מצליח שהגיע לארץ מאוסטרליה.רחוב מזא"ה 76 פינת דרך בגין.
 ~