א

לאחר מלחמת העצמאות החליטה העיריה על הנצחה קולקטיבית של כלל הנופלים בני העיר או כאלה שנפלו בשטחה. באנדרטה (שלא הוקמה) בכיכר מלכי ישראל. והנצחת הנופלים משחררי יפו באנדרטה בגן הכובשים. זאת תוך המנעות מהנצחה אישית. הרשויות הוצפו באותן השנים בפניות של הורים שכולים שדרשו את הנצחת יקיריהם. ועדיין, כמה מהם זכו להנצחה אישית במרחב העירוני. 

נזכור את בן-עמי פכטר (1918-1948)


נזכור את דניאל בוקשטיין (1921-1948)


נזכור את ברכה פולד (1927-1946)


נזכור את עמירם בלינקוב (1924-1946)


נזכור את זהרה לביטוב (1927-1948)


נזכור את נתן פנץ (1917-1948)


נזכור את זיוי צפרירי (1927-1956) 


נזכור את  ישראל בן-יהודה (1911-1936)