בתי מטוסביץ' ברחוב סוטין
מאת דני רכטבשונה מיריביהם משמאל שדגלו בסוציאליזם דוגמטי, צידדו אנשי תנועת מפא"י השלטת בסוציאליזם פרגמטי. לצד המשך ביצורו של המשק ההסתדרותי, הבינו אנשי המפלגה (שמצאו את עצמם במשרות ממשלתיות) שססמאות לחוד ומעשים לחוד. ובנייה מהירה של הארץ איננה אפשרית ללא הון פרטי. הצעד הבא היה תיאום פגישות עם יהודים עשירים ברחבי העולם במטרה לרתום אותם לבניית הארץ. אם אפשר, בתרומה נדיבה. ואם לא, אז בהשקעות שיכניסו מטבע זר לישראל של תחילת שנות החמישים. בין השאר הגיעו אנשי האוצר אל יוסף מטוסביץ', מליונר יהודי מעיר ג'נבה בשווייץ. ולאחר בדיקת הנושא החליט מטוסביץ' לבנות דירות, מצרך מבוקש בישראל של אותם הימים, שאוכלוסייתה צומחת במהירות בעקבות גלי העליה.

מטוסביץ' ואשתו לוסי החזיקו עוד קודם במגרש מוארך בסביבה לא בנוייה לצד שביל שסומן במפות כרחוב 546 ומינו את בא כוחם, מר דוד גוסטינסקי מירושלים, לקדם את הפרוייקט. גוסטינסקי שכר את האדריכלים מתתיהו פנסטר (1907-1970) ואוריאל (אוטו) שילר (1907-1992) לתכנון בתי הדירה בהשקעה של מאתיים וחמישים אלף לא"י. בשנת 1953 התקבל הרשיון מהעיריה. פנסטר ושילר תכננו שלושה בתי מגורים המחוברים בינהם (לימים רחוב סוטין 24, 26, 28. בין רחוב חכמי לותר (שמו שונה לרחוב פישמן-מימון) לרחוב 686 (שתוכנן, אך לא נסלל).

בעת ביקורו בארץ החליט מטוסביץ' שלא למכור את הדירות, אלא להציע אותן להשכרה. במהלך הביקור הוחלט גם  לשנות את התכניות על מנת שהדירות יותאמו לדיירים בעלי אמצעים. במכתב מתאריך 10 בפברואר 1954 הממוען לעיריה כתב אינג'ניר מתתיהו פנסטר: "כידוע בעית מציאת עוזרות בית קבועות אינה מוצאת את פתרונה בגלל חוסר דיור מתאים עבורן. לכן הציע מר יוסף מטוסביץ', כנהוג בבתי מגורים בשוויץ, להקים 6 חדרים על הגג עבור העוזרות ל-6 הדירות הגדולות בבניינים הנ"ל". הוועדה המקומית דחתה את הבקשה.מטוסביץ' הסתבך (ויש הגורסים שירד מנכסיו) ובהמשך עבר הפרוייקט לידיה של חברת הבנייה רסקו.

החזית הדרומית של בתי מטוסביץ' השקיפה לשטח בור רחב ידיים, בו נבנו החל משנות השבעים מגדלי דוד. מהחזית הצפונית, הפונה לרחוב סוטין, ראו דיירי בתי מטוסביץ' לדורותיהם את בניית בית הקיבוץ המאוחד (בשנים 1956-1959), את הריסתו (בשנת 2009) ואת בניית מגדל היוקרה סוטין 29 (בשנים 2009-2014) של קבוצת נוה שוסטר במקומו. 

לפי תכניות העיריה משנות הארבעים היה אמור להיסלל תוואי מרחוב נהרדע דרומה שיתחום את בתי מטוסביץ' מכיוון מערב. התוואי שסומן במפות אז כרחוב 686 בוטל ורוב שטחו נכלל בשטח גינת סוטין ובשטח פרוייקט מגדלי דוד העתידי. הקטע היחידי שנותר מהרחוב נמצא ברחוב סוטין בין הבתים 22 ו-24. בתי מטוסביץ' בסביבה לא בנוייה, מסומנים ע"ג תצלום אוויר משנת 1956. החזית הצפונית של בתי מטוסביץ' ברחוב סוטין 24, 26, 28.

החזית הדרומית של בתי מטוסביץ' פונה לשטח בו נבנו החל משנות השבעים מגדלי דוד.  

רחוב 686 בוטל ורוב שטחו נכלל בשטח גינת סוטין ובשטח פרוייקט מגדלי דוד העתידי. הקטע היחידי שנותר מהרחוב נמצא ברחוב סוטין בין הבתים 22 ו-24. צילומים: דני רכט, 2015.