צריפי ניסן  (תל פח)  
מאת דני רכט


שכונת צריפים קטנה שהיתה קיימת בצפון העיר (ליד בית החייל כיום),  בין שכונת רסקו ממערב לבין הכפר הערבי ג'מוסין ממזרח ומדרום. לפי עדות אלכסנדר אבירם אלף (ויזל) אשר שימש כמזכיר השכונה ופעל עבור הש"י (שרות המודיעין של ההגנה), הוקמה השכונה כפתרון מגורים למשוחררי הצבא הבריטי בעקבות לחצם של אלה על ממשלת המנדט ועל עיריית תל אביב. למעשה, צריפי ניסן (Nissen hutsהיה כינוי כללי בריטי למבנים בעלי גג פח מעוגל. עודד בונה מעיד כי: "ליד המקום של בית החייל הוקמה לאחר מלחמת העולם השניה שכונה של מבני פח מעוגלים, כל מבנה יחידת דיור של חדר אחד. היה לי העונג המפוקפק לגור שם, אנו קראנו לשכונה תל פח". צריפים מעוגלים מסוג זה היו גם בשטח  מחנה יונה בשטחו ניטע גן העצמאות.

בישיבת מועצת העירייה באפריל 1950 דיווח ראש העירייה על מעברם המתוכנן של יושבי צריפי ניסן אל שיכון חדש שיהיה בהמשך יד אליהוובתאריך 11 במאי 1953 דיווח עיתון הצופה לקוראיו כי: "בשיכון לדיירי צריפי ניסן (חיילים משוחררים) בגבעת רמב"ם נגמרו ונמסרו למשתכנים 100 דירות". לא נותרה כל עדות בשטח לצריפי השכונה עם פיתוח האזור והבנייה המסיבית במהלך שנות החמישים והשישים.  

לאחר מלחמת העולם השניה הועלתה הצעה כי שמות רחובות שרונה הטמפלרית לשעבר יוקדשו להנצחת השואה. כמה שמות אף אושרו: מורדי הגיטאות, אנילביץ', חכמי לובלין, התשעים ושלוש, וכיכר ילדי ישראל. אך החלטה זאת נמחקה בתחילת 1948 עת הועברה שרונה לידי הממשלה שקבעה כי שמות הקריה יצוינו באותיות. בהמשך זכו מורדי הגיטאות, התשעים ושלוש (93 בנות סמינר בית יעקב שמתו על קידוש השם) ואנילביץ' לרחובות בשכונת יד אליהו. חכמי לובלין הונצחו ברחוב בגבול קובת שייח מוראד ובתי שיכון פרדס גדול של ותיקי ההסתדרות. את זכרם של כמליון ומאתיים אלף ילדים יהודים שנספו בשואה, החליטה ועדת השמות העירונית להנציח בכיכר גדולה שבמרכזה ינטע גן ילדי ישראל. הכיכר היתה אמורה להסלל בהמשך רחוב פנקס של ימינו. בשטח בו ניצבו בסוף שנות הארבעים החושות בגבעת עמל א' (חלקו המערבי של הכפר הבדואי ג'אמסין. לימים מגדלי אקירוב) וצריפי ניסן. הכיכר אף מסומנת במפת פרידלנדר משנת  1954. בהמשך נזנחה התכנית, תוואי הרחובות שונה, והילדים היהודים שנספו בשואה לא הונצחו בסופו של דבר ברחובות העיר תל-אביב.


הספר Quonset Hut מתאר את סיפורם של צריפי המתכת המעוגלים. צריפים אלה נבנו בתקופת המנדט גם בתל אביב בשכונת צריפי ניסן בצפון העיר. צריפים דומים אפשר היה לראות במחנה הצבא הבריטי, אשר הפך ב-1948 למחנה יונה הצה"לי. במקומו ניטע בשנות החמישים גן העצמאות.  


צריפי ניסן היו במקום בו נבנה בשנות השישים בית יד לבנים.


כיכר ילדי ישראל במפת פרידלנדר משנת 1954.