שיכון עובדי העירייה (מגורים א')
מאת דני רכט


נבנה על אדמות שרונה לשעבר במהלך מלחמת העצמאות. במקום נבנו 108 דירות במספר בתי קומות. זה היה אחד משיכוני מגורים של ההסתדרות שנבנו בקצה רחוב ארלוזרוב, קרוב לדרך נמיר של היום, לצד שיכון נועם ושיכון עובדי המדינה. שכונה נוספת של עובדי עירייה חברי הסתדרות (מגורים ב') נבנתה באתה התקופה באזור שיכון פליטי הספר (בצרון). בתמונה: הזמנה מחודש אפריל  1948 לטכס הנחת אבן הפינה לבתי השיכון  (מתוך אוסף העיר הנגלית לעין).

בסוף חודש מאי 2013, אחרי חמש שנות דיונים, אישרה הועדה לתכנון ולבנייה פרוייקט פינוי-בינוי במקום. במקום 21 שיכוני הרכבת של שיכון עובדי העיריה (מגורים א')שיכון נועם ושיכון עובדי המדינה המכילים 470 דירות, מתוכננים להיבנות 1434 דירות בשישה מתחמי מגורים. מעל כל מבנן בן שש קומות יתנשא מגדל בן 25 קומות. יוצא הדופן הוא המבנן הצפוני (הסמוך לרחוב ארלוזורוב) בן שמונה הקומות, מעליו יבנה מגדל בן שלושים קומות.


מתוך מתוך אלבום של לאה קליין (משפחות זיידל וורניקובסקי), ארכיון העיר הנגלית לעין.

תכנית פינוי-בינוי, 2013. הדמייה: ישר אדריכלים.

ציור בתי שיכון מגורים א' בעתון דבר 01-08-1960

מבט דרומה מתחנת רכבת מרכז אל חניון האוטובוסים. ברקע מצד ימין נראה שיכון עובדי העירייה (מגורים א'). צילום: וילהם ואן דה פול, 1962.