שיכון עובדי בנק קופת עם
מאת דני רכטהבית ברחוב דה-האז 11, נבנה כבית שיכון לעובדי בנק קופת עם. ולפי עדות אליהו ציפר אשר עבד כנער בבנק בראשית שנות החמישים הוא אוכלס בשנים 1952-1953. הבנק נוסד בשנת 1918 ופעל עד תחילת שנות השמונים, אז נבלע אל תוך בנק לאומי.

למעשה, כמעט עשרים שנים קודם לבניית שיכון זה (1934) יזם בנק קופת עם יחד עם שלום פחטר (מותיקי הפועל הצעיר ומעסקני מרכז בעלי מלאכה) את הקמת השיכון העממי מזרחית לרחוב יהודה הלוי (אבן גבירול כיום) שמאוחר יותר נקרא קרית מאיר (ע"ש דיזנגוף). במבנה ששימש את משרדי הנהלת הבנק החל משנת 1938 (בפינת הרחובות אחד העם ואחוזת בית) נכנעו ב-1948 מנהיגי יפו הערבית לראשי ההגנה.


תעודת מניה של הבנק מתוך אוסף צבי ויהודה בר לב. 
משרד רואי החשבון ברלב ושות'


קולנוע צפון ושיכון עובדי בנק קופת עם. רחוב דה האז, 1957.