שיכון עובדי בית ברנר
מאת דני רכט


מאמצע שנות השלושים ובמהלך שנות הארבעים הפכה מועצת פועלי תל אביב לכוח פוליטי משמעותי בעיר. שני בכוחו במועצת העיריה רק לרשימות המרכז האזרחיות. ובית ברנר, משכנה של מועצת הפועלים החל מ-1935, היה לעיתים המשפיע ביותר מבין אותם הבתים בעיר שצבעם הפוליטי אדום. בסוף שנות הארבעים התארגנה קבוצה של עובדי בית ברנר להקמת שיכון בצפון העיר. הרוח החיה בהתארגנות זאת היה שמואל ז'יטלני, איש אחדות העבודה ומראשי המחלקה לאיגוד מקצועי בהסתדרות.

לעובדי בית ברנר הוקצה בלוק אחד ברחוב אבן גבירול 180 (או מרים החשמונאית 15) שאוכלס בתחילת שנות החמישים. לבלוק שלוש כניסות: האחת מאבן גבירול (צד מערב) אחת ממרים החשמונאית (מזרח) ואחת באמצע החצר (בכיוון דרום). בכל כניסה שמונה דירות. חזיתות אותן הדירות,  כלומר מרפסות הסלון,  פונות לחצרות הפנימיות מדרום ומצפון. שיכון עובדי בית ברנר נבנה בין בלוק שיכון הסופרים מצפון, לבין הבלוקים של שיכון עובדי הנמל והצי מדרום. לשיכון גינה מטופחת ומעוצבת ברוח הזמן.  


הכניסה, אבן גבירול 180.


שיכון עובדי בית ברנר נבנה בין בלוק שיכון הסופרים מצפון, לבין הבלוקים של שיכון עובדי הנמל והצי מדרום.

הגינה המטופחת של השיכון. צילומים: רחל רמרז, ינואר 2010.