גבעת נער
מאת דני רכט 


שכונה קטנה של בתים צמודי קרקע בני קומה אחת על קרקע שנרכשה ע"י סלוואדור נער שחילק ומכר אותה למשתכניםיו"ר הועד בשנותיה הראשונות היה האדריכל-יזם שמואל דב חיים קריס. השכונה נמצאית בקצה רחוב הקונגרס וכוללת את הרחובות בית קצירבית גוברין ושדרות השלכתחלק מהשכונה נהרס בשנות השישים לטובת בניית תחנת האוטובוסים ברחוב לוינסקי. עוד קודם, רחוב מורדי הגיטאות בשכונה הפך לרחוב בית קציר. 

החל מסוף שנות התשעים, הפכה השכונה ליעד מועדף למשקיעים החולמים על עתיד טוב יותר שיכלול איחוד חלקות ומאות אחוזי בנייה לטובת בניית מגדליםבינתייםהבתים הקטנים משמשים בעיקר למגורי עובדים זרים, כשברקערציפי קומות שש ושבע של תחנת האוטובוסים הגדולה בעולם

בסמוך לשכונת גבעת נער פעל מסוף שנות הארבעים ועד תחילת שנות השבעים אולם חן ברחוב סלמה. מגרש כדורגל בגבולה של השכונה עם אדמת פומברובסקי (בין רחובות שיבת ציון והקונגרס) שימש את הנוער בסביבה ונראה בתצלומי אוויר משנת 1949.שכונת גבעת נער. צילום: דני רכט, 2008.