בית באר ברחוב לבנדה / מגדל יוניק אלדן
מאת דני רכט


במפת סנדל משנת 1878-1879 מסומן בית באר במקום בו נפגשו עשרות שנים אחר כך הרחובות ראש פינה ולבנדה. בצילום של וילהם ואן דה פול ההולנדי משנת 1949 נראה היטב בית הבאר, סביבו התפתח מעין כפר קטן. סלילת רחובות שכונת גבעת מרקו בשטחה היה הכפר, הביאה ל"גילוח" גבעת הכורכר הקטנה, כפי שניתו לראות בצילום של ואן פול.  בסמוך לגבעה, נבנה באמצע שנות השלושים מקבץ בתי מגורים בסגנון הבינלאומי. בית שרנו ובית שלם (ראש פינה  26-28) ממערב, ובית שמעון לוי (בית האוניה) ממזרח. מר יהודה גבאי מעיד כי הכפר הקטן ובית הבאר עבר לידיים יהודיות עוד לפני ארועי 1948. 
האתר נראה היטב גם בקטע תצ"א משנת 1956.

לאחר הריסת המבנים, שימש המגרש בן שני הדונם במשך שנים את חברת אלדן לניהול ציי כלי רכב. אלדן התחברה אל חברת הנדל"ן אמריקה ישראל במטרה להקים במשותף מגדל בן 25 קומות, בתכנון משרד ב. פלג אדריכלים. בחודש ספטמבר 2012 אישרה הועדה המקומית ותכנון ולבניה את הפרוייקט. לפי התכנית ישמשו 75% משטחי המגדל לתעסוקה, והשאר, בקומות העליונות של המגדל, יוקצו לדירות מגורים. זאת מעל חניון תת קרקעי בן שש קומות. כתובת הפרוייקט היא רחוב ראש פינה 32 פינת לבנדה.


בית הבאר ובית שלם (ראש פינה 28 פינת איילת השחר) מסומנים ע"ג קטע תצ"א משנת 1956.  תודה לחגי באר.

הדמיית מגדל יוניק אלדן על רקע הסביבה. 
בית הבאר בגבעת מרקו. צילום: Willem van de Poll, 1949. השטח במרכז הצילום "גולח" ועתיד להיבנות בו מגדל יוניק אלדן

הקצאת ששת הקומות העליונות במגדל לדירות מגורים תביא לבניית לובי לדיירים בנפרד מהכניסה למגדל המשרדים.

הדמיית מגדל יוניק אלדן שאושר לבנייה בין הרחובות לבנדה וראש פינה, שכונת גבעת מרקו לשעבר. בית האוניה (משמאל) נראה לידו בקושי כמו דוגית.