בית מלכה מטלון (בית מסיל"ה)
מאת דני רכט


הבית ברחוב ראשון לציון 3 בסביבת התחנה המרכזית החדשה שימש בעברו כמרכז בריאות, תחנת טיפת חלב וכמרפאה עירונית. עו"ד משה (מוסא) יצחק מטלון יליד 1872 (1869 לפי מקור אחר) היה איש ציבור מוכר ופעיל בקרב העדה הספרדית ביפו ובתל אביב. היה חבר באספת הנבחרים הראשונה והשניה, וממייסדי שכונת מרכז מסחרי, בה גם בנה את ביתו, ברחוב שנקרא לימים על שמו (מקודם: רחוב מרכז מסחרי). אחר כך התמקד ברכישת קרקעות (בדרך כלל בשותפות עם משה קרסו) וייסוד שכונות עבריות חדשות: גבעות משה א' וב'ירים משהמשכנות ישראלגן משהימין משה ועוד.  לפי האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, התחתן מטלון בשנת 1907 עם מלכה רחל בת הרב משה יצחק הכהן מירושלים. עם מותה בטרם עת (בגיל 55) בשנת  1943 פעל מטלון רבות להנצחת שמה. 

בשנת 1947 הקים בשכונת גבעת משה ב' מעון יום לילדי העובדים, אשר נוהל על ידי "ארגון אמהות עובדות". מטלון תרם את המגרש למעון (מגרש שהיה בבעלותו מהיותו מי שהקים את השכונה) וגם חלק מהציוד למעון שהכיל תשעים ילדים. בנוסף, הוא תרם ששת אלפים ל''י להקמת "בית לנוער הספרדי'' על שם אשתו.  מוסא מטלון לא הסתפק בפעילות זאת להנצחת אשתו. בסוף חודש ספטמבר 1949  הכריזה העיריה על תחרות קבלנים לבניית בית מלכה מטלון. חודשיים אחר כך (29.11.1949) הונחה אבן הפינה לבית שנבנה על מגרש על גבול שכונת גבעת ראשון לציון (הגבעה) ושכונת נווה שאנן. המבנה הוקם במהירות והבית בן שתי הקומות נחנך שנה אחר כך (9-11-1950) במעמד ראש העיריה רוקח ואישי ציבור רבים. מוסא מטלון הלך לעולמו בשנת 1959 והוא קבור לצד אשתו בבית הקברות נחלת יצחק.

בצמוד לבית מלכה מטלון ניתן לראות את שרידי בית באר ערבי ששימש בעבר פרדס שנעקר לטובת בניית שכונות עבריות בחלק זה של העיר. במעלה רחוב ראשון לציון המרוצף נמצא מגדל המים בגבעת ראשון לציון ששימש את מפעל המים של נווה שאנן. תכנית כיכר לוינסקי מייעדת את הסביבה (כולל בית מלכה מטלון)  להריסה ולבינוי מחדש.

בית מלכה מטלון ברחוב ראשון לציון 3

שרידי בית הבאר. צילומים: הניה מליכסון, 2012.