בית חינוך ג'
מאת דני רכט 


בית הדירות ברחוב מנשה בן ישראל  23 ושיבת ציון 32, הסמוך לגבולה המערבי של שכונת גבעת נער
מאוכלס בעשור האחרון  בעיקר עובדים זרים. אולם בניין זה הבנוי בסגנון הבנייה הבינלאומי, שימש משנת 1941 את בית חינוך ג'. בית ספר יסודי אשר נוסד ב-1937 והיה מסונף לזרם העובדים בחינוך. בית הספר הזה נקרא לעיתים גם בית החינוך בנווה שאנן. זאת למרות שלא היה למעשה כלול בשטחה של שכונת נווה שאנן, אלא דרומה ממנה. המחסור בכיתות לימוד וקצב בניית בתי הספר החדשים שלא הדביק את הצרכים בשטח, הביא את העירייה להסבת בתי דירות בעיר לבתי ספר. אלה חסרו כמובן פרטים הנחשבים כיום בסיסים, כמו חצר, או מגרש ספורט. חלק מבוגרי בית חינוך ג' המשיך בלימודיו בבית חינוך תיכון בצפון העיר שפעל בשטח משק הפועלות (בית חנה) החל מסוף שנת 1943. הרוב באותן השנים טרם הקמת המדינה, נפלטו ממעגל הלומדים לטובת פרנסת המשפחות. 

בהמשך, הועבר בית חינוך ג'
  אל רחוב סלמה, שם נהנו התלמידים מ"חידושים" כמו מגרש כדורגל ובור קפיצה לרוחק. החל משנת 1949 ניהל אריה רייניש 
(1905-1981) את בית חינוך ג'. רייניש היה מראשי זרם העובדים בחינוך. עם ביטול זרם העובדים ומיזוגו בזרם הממלכתי, הפך  לבית הספר העממי ויתקיןבו התחנכו ילדי שכונת שפירא והסביבה. ויתקין הונצח כבר בשנות השלושים ברחוב בשכונת פועלים ט'.רחוב מנשה בן ישראל 23 ושיבת ציון 32, בית חינוך ג' לשעבר. צילום: אפריל 2013.


אריה רייניש (1905-1981) מתוך תמונת מחזור בית הספר ויתקין.