שכונת צ'לנוב א'
מאת דני רכט


שכונת פועלים שנבנתה החל משנת 1922 לאורך קטעי רחובות הגדוד העברי, פרץ, לוינסקי וצ'לנוב במקום פרדס ערבי שהוזנח במהלך שנות מלחמת העולם הראשונה ונמכר ליהודים לאחר המלחמה. השכונה הוקמה על ידי חברת המנחיל (שנוסדה עוד בברלין) ומנהלה מאיר פייבל שפירא. 

שכונת צ'לנוב א' 
תוכננה ע"י יוסף ברלין (שכיהן כאדריכל ראשי של המשרד לעבודות ציבוריות ובניין, שקדם לחברת סולל בונה) ונקראה ע"ש יחיאל צ'לנוב, אחד ממנהיגי הציונות ברוסיה. בחלקה המערבי נבנו בעיקר בתי אבן בני קומה אחת בעוד שחלקה המזרחי, צ'לנוב ב', הוקם מאוחר 
יותר והיה בנוי כולו מצריפים.  נכון לשנת 1926 התגוררו בשכונת צ'לנוב א'  795 נפשות.

בשלהי שנת 1935 התארגנו נערי שכונת צ'לנוב שבדרום תל-אביב והקימו קבוצת כדורגל בשם תל-חי. קבוצה זאת היתה היסוד למועדון הכדורגל בני יהודה שהתמקם מאוחר יותר בשכונת התקווה. עם התרחבות פעילות התחבורה הציבורית מתל אביב למושבות, זלגה הפעילות התחבורתית מכיכר המושבות אל הרחובות הסמוכים ובתחילת רחוב הגדוד העברי הוקם מוסך אוטובוסים הראשון בעיר (בית מס' 5) של המעביר. באמצע שנות השלושים נדד המוסך אל גראז' המעביר ברחוב ארלוזרוב. 

בחלקה הדרומי של שכונת צ'לנוב א' נבנה בראשית שנות העשרים בית הספר לחקלאות ומשק בית של ויצ"ו. בשטחו נבנה בסוף שנות השלושים שוק העליה.
 בית הרעפים ברחוב העליה 21 פינת מטלון 49, יהרס. במקומו יבנה בית דירות בתכנון האדריכל שמעון מרמלשטיין. הבית הוא שריד אחרון לשכונת צ'לנוב. צילום 2013.שכונת צ'לנוב א'. צילומים משנות העשרים.