דירת מקס ברוד ומלון ברנדשטטר
מאת דני רכטברחוב הירדן 16 פינת רחוב אידלסון 3 התגורר מיום עלייתו ארצה (1939) ועד יום מותו מקס ברוד (Max Brod) סופר, מוסיקאי ומשפטן ששימש במשך שנים דרמטורג של תיאטרון הבימה. כאן החזיק את עזבונו המתוקשר של פרנץ קפקא ומכאן הוציא לאור את כתביו בניגוד לצוואתו המפורשת של קפקא. ברוד הלך לעולמו בשנת 1968 וקבור בבית הקברות ברחוב טרומפלדור.

בבית ברחוב הירדן 16 פעל בשנות הארבעים מלון ברנדשטטר. שלט שהוצב בסמוך, ברחוב הירדן 8 , מעיד כי כאן התגורר הפזמונאי הארץ ישראלי מרדכי זעירא. שהשביח את הזמר המקומי ברפרטואר שירים נאה, אך לפרנסתו עבד כקורא מונים מטעם חברת החשמל.

מקס ברוד  (1884-1968)

פרנץ קפקא בתמונה משנת 1906.


הירדן 16 . צילום:  GSV 2011