בית כנסת חברת ש"ס
מאת הניה מליכסון


בית המדרש ובית הכנסת שברחוב חברת ש"ס 7 בשכונת נווה שלום, נוסד על ידי הרב המגיד זאב וולף גרינוולד, בל"ג בעומר תרע"א, 1911. ונקרא על שם ששת סידרי המשנה. הבית שהיה בבעלות משפחת קראפט נמסר לעמותת חברת ש"ס בראשה עמד גרינוולד, במטרה שישמש כבית מדרש וכבית כנסת.

וולף בן משה אהרון נולד בשנת 1851 בעיר נבהרדק שבביילורוס (רוסיה הלבנה). עיר שהתפרסמה בקרב יהדות מזרח אירופה בזכות ישיבת נובהרדוק הליטאית שפעלה בה שהיתה מהישיבות הבולטות של תנועת המוסר. הרב גרינוולד מחברו של ילקוט סיפורים, אוצר אגדות חז"ל מסודרים לפי חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. לימים כיהן כיו"ר ועד הקהילה המאוחדת של יפו והמושבות. הרב גרינוולד ארגן את חבורת הלומדים, בשכונת נווה שלום ובבית הכנסת שייסד נשא את דרשותיו ולימד לימודי קודש פוסקים ופירושים.

הרב גרינוואלד נפטר בשנת 1915 ונקבר בבית הקברות ברחוב טרומפלדור. על מצבתו נכתב: "הא נהי והי, הביטו וראו אל ראשי הצורים, כי פה נטמן מחבר הספר ילקוט ספורים, עיר נישווייז ילדתהט, ווארשא רוממתהו, לעת זקנתו בא לא"י ועיר יפו קברתהו, בה ירה אבן פינתה ויכונן מקדש לחברת ש"ס לתורה, ולתעודה יסדהו בלתי קחת פרס, במתק שפתיו למד שיעורים גפ"ת ושלחן ערוך בהמון ביאורים, שמו הגדול מרבבה חרות לעדי עד. הרב ר' זאב וואלף בר' משה אהרון גרינוואלד נפטר ביום א' דחג הסוכות שנת תרע"ו. למליץ טוב יהיה בעד כל תלמידיו לבל יגרעו ת.נ.צ.ב.ה"

בית הכנסת נבנה בסמוך לביתו ולבית שאול חונא קוק (אחיו של הראי"ה). בית הכנסת ובית המדרש היו פעילים עד שנת 1975. בבית הסמוך (רחוב חברת ש"ס 5) גרו עד שנת 1988 יוסף ופסיה צייגר, שמשי בית הכנסת הקשישים. בהמשך פלשו מפירי חוק לבית. מעמדו החוקי של המבנה נידון בערכאות שיפוטיות. האמן חוני המעגל (1950-2016) שהרב גרינוואלד הוא אבי סבו, חפץ שהמקום ימשיך לתפקד כבית כנסת ובית מדרש, אך הפסיד אותו בבית המשפט לטובת באי כוח ההקדש. הבית זכה לשיפוץ בשנת 2013, בזכות מאמציו של חוני המעגל, ושל דניאל רוימי ששומר על בית הכנסת.

בית הכנסת שברחוב חברת ש"ס 7 הוא חלק מבלוק התחום בין הרחובות עין יעקב, מגדל, המרד וחברת ש"ס. הוא נבנה על אדמת אהרון שלוש בתחילת המאה העשרים, כהרחבה לשכונת נווה שלום. בבלוק זה היו  גם בית הרב גרינברג, בית משה גרינשטיין, בית הרב שאול חונא קוק  ובתי אייזנר.


לוח הנצחה ישן. צילום: חוני המעגל 1990.


עוד בסביבה:
.. בית אהרון שלוש... 
.. ביח"ר זליבנסקי למצות בנווה צדק...
.. אחווה (שערי אחווה) ...

בית המדרש ובית הכנסת שברחוב חברת ש"ס 7. צילום: חוני המעגל, 1978.

שמש בית הכנסת יוסף צייגר. צילום: חוני המעגל, 1979.

ארון הקודש. צילום: חוני המעגל 1991. 

עזרת נשים בבית כנסת חברת ש"ס. צילום: חוני המעגל 1992.