בית שמעון רוקח
מאת פיני בן-שחר  


שמעון רוקח נולד בירושלים בשנת 1863 לאביו, ר' יצחק - שעלה ארצה בנעוריו, בשנת 1840 (ת"ר), עם אביו יוסף וכל בני-ביתו - ולאמו, מרים בת ר' ישראל בק, מחלוצי הדפוס בארץ. אבי האב, יוסף, חכר בשנת 1884 (תרמ"ד) מהממשלה התורכית את הזיכיון לגביית "מס נסיעות" מבעלי העגלות שעברו בדרך ירושלים - יפו, ואז שלח את בנו שמעון ליפו לגבות שם את המס מהיוצאים ירושלימה - וכך הפך שמעון לתושב העיר. כעבור כשנה הצטרף אליו אחיו אלעזר, ושניהם יסדו את האגודה "עזרת ישראל", ששמה לה למטרה לסייע לנצרכים ולעולים. בין יתר פעולותיה, דאגה האגודה למציאת פתרון למצוקת הדיור הקשה, שהלכה והחמירה עם גידולה של הקהילה היהודית ביפו. שמעון הציע לאגודה להקים שכונה עברית מחוץ לגבולה של יפו, ויחד עם אחיו אלעזר נרתמו לביצוע המשימה. הרעיון החל לקרום עור וגידים בשנת 1887, עת נחלץ למשימה גם אהרון שלוש, עסקן ציבור בכל רמ"ח איבריו ובעל הקרקעות שעליהן הוקמה השכונה.

שמעון רוקח היה מהראשונים שבנו את ביתם בשכונה. את הבית הקים בקצה השכונה, ברחוב שלימים נקרא על שמו. שמעון רוקח היה ממייסדי הקואופרטיב הראשון בארץ ישראל, שנוסד בשנת 1900 (אגודת פרדס), ובניו, יצחק ויוסף, נמנו עם ראשי ענף ההדרים בארץ. בנו האחר, ישראל, שימש כראש עיריית תל-אביב בשנים 1936-1952. גם שתי בנות היו לו - חנה ומרים.

דני רכט מוסיף כי לפי עלון העיריה ידיעות תל-אביב (יוני 1935), הבית ברחוב אברבנאל (כיום רחוב רוקח 36) בשכונת נווה צדק, שימש אז את לשבת בני ברית שער ציון ונמסר להם במתנה ממשפחת רוקח להנצחת זכרו של שמעון רוקח (1863-1922) במטרה שישמש לפעילות תרבות. בבית פעלו החל משנת 1922 מועדון ומשרד ללשכת בני ברית בתל אביב. בית שמעון רוקח שנודע בכינוי הש"ר נבנה בשנת 1891 בעזרת אדריכל אוסטרי ותוקן ביולי 1929. בגודלו ובעיצובו היה הבית שונה משאר בתי שכונת נווה צדק, בשנת 1982 עבר הבית לידיה של האמנית לאה מג'רו-מינץ, נכדתו של רוקח אשר שיפצה את הבית והפכה אותו למוזיאון. המבנה הקטן משמאל לשער הכניסה שימש למגוריו של יוסף מינס, שואב המים אשר אודותיו נכתב בערך על הבאר העליונה בנווה צדק. לפי זאב וילנאי, בית שמעון רוקח היה הבית הראשון שנבנה בשכונה.


בית בחברת נוה צדק - שטר גורל בחתימת שמעון רוקח.
מבט מתוואי מסילת הרכבת העות'מנית אל אחורי בית שמעון רוקח. צילום של פיני בן-שחר משנות השישים. 

בית שמעון רוקח בטרם שופץ. צילום: חוני המעגל, 1979.