מגדל הקידוח בחוף יפו 
מאת דני רכט

בחיפוש אחר מקורות אנרגיה בלתי תלויים שיאפשרו עצמאות כלכלית, מתקיימים חיפושי נפט ברחבי הארץ עוד מימי שלטון המנדט הבריטי. הרצון שמשק האנרגיה לא יהיה תלוי במדינות זרות הביאו את ממשלת ישראל לעודד חיפושי נפט כבר בשנותיה הראשונות של המדינה הצעירה. בדרך כלל נכשלו קידוחים אלה ועד כיבוש שדות הנפט בדרום סיני במלחמת ששת הימים (שדות שהוחזרו למצרים במסגרת הסכם השלום) פעל בארץ רק שדה הפקת נפט מסחרי אחד - שדה חלץ במערב הנגב. 

פרק נשכח בהסטוריה העירונית הוא מגדל הקידוח לאיתור נפט שהוקם בתחילת ינואר 1960 בתחום שכונת אירשיד (סכנ'ת אל ראשיד) על ידי חברת הנפט הלאומית. בצילום לכיוון צפון (בשער חוברת התעשיה - בטאון התאחדות בעלי התעשיה בישראל, פברואר 1960) תועד מגדל הקידוח כשברקע אפשר לראות את בית באידס אפנדי ומינרט מסגד חסן בק.  גם קידוח זה נכשל ולאחר שתוצאות הבדיקות הכזיבו, פורק מתקן הקידוח. 


מגדל הקידוח שהוקם בשכונת אירשיד (סכנ'ת אל ראשיד). (צילום לכיוון צפון) על שער חוברת התעשיה - בטאון התאחדות בעלי התעשיה בישראל, פברואר 1960 (מתוך אוסף משפחת האוזר)מגדל הקידוח בחוף יפו בצילום (לכיוון דרום) של משה פרידן, ינואר 1960.

מגדל הקידוח לאיתור נפט שהוקם בתחילת ינואר 1960, בתחום שכונת אירשיד על ידי חברת הנפט הלאומית. בצילום לכיוון צפון מתוך החוברת התעשיה - בטאון התאחדות בעלי התעשיה בישראל, פברואר 1960 (מתוך אוסף משפחת האוזר).