מעונות פועלים א'
מאת דני רכט


במקביל לפעילות חברת הבינוי שיכון כזרוע של חברת העובדים ההסתדרותית, פעלה החל מתחילת שנות השלושים חברת מעונות פועלים, אשר היתה מסונפת לאגף השמאלי של המפלגות הסוציאליסטיות: פועלי ציון שמאל ואחר כך מפ"ם. מאחר והאמצעים הכלכליים של החברה היו הרבה יותר מצומצמים, ושלא בדומה לאחותה הבכירה שיכון, לא עסקה מעונות פועלים בבניית שכונות פועלים עם בתים צמודי קרקע, או גושים גדולים. אלה יזמה בתים משותפים לחברי התנועה אשר כונו באותיות.

במהלך עשרים שנות קיומה, בנתה מעונות פועלים כחמישה עשר פרוייקטים  ברחבי העיר תל אביב. הראשון בהם, מעונות פועלים א' ע"ש יוסף לינדבויים נבנה ברחוב זרובבל 10 בחלקה הדרומי של אדמת חברת גאולה, בקרבת חוף הים.  זהו אחד מהמיזמים הראשונים בעיר שנבנו במודל קבוצת הרכישה שכה נפוץ כיום. לבית המשותף שאוכלס ב-1937 יש שתי כניסות. ראשית בחזית וכניסה משנית בצידו המזרחי. 

המבנה שופץ וחוזק בקורות בטון כך שחיצוניותו כיום שונה כפי שאפשר ללמוד מתרשים המבנה המקורי בהשוואה לתמונה משנת 2010. מתכנן המעונות  היה האינג'ניר חיים מוניה סוקולינסקי אשר תכנן לא מעט בתים בעיר וכן שכונת פועלים בחדרה. 

1934 היתה שנה טובה לפועלי ציון שמאל. בנוסף להנחת אבן פינה בית מעונות פועלים הראשון, החל באותה השנה לצאת לאור הנייוועלט (העולם החדש), עיתון התנועה בשפת האידיש. 


התמונות והתרשימים באדיבות האדריכלית נעמי עשת.חפירת היסודות למעונות פועלים א'  בסביבה של בנייה נמוכה. 1934.

בית מעונות פועלים א' ע"ש יוסף לינדבויים. צילום משנת 2010.

דוגמת המרצפות באחת הדירות בבניין.

זרובבל 10. חדר המדרגות המקורי.