כרם קרטון
מאת דני רכט


במפת השכונות לפי שנות גאולת אדמתן, המצורפת לספר תל אביב בעריכת דרוייאנוב, מסומנת שכונת כרם קרטון. שכונה קטנה זאת היתה למעשה חלק מחארת' אל טאנק היהודית (שכונת קרטון). אך הופרדה ממנה כשסומן קו הגבול בין יפו לתל אביב בשנת 1923. עם סימון הגבול נותרה כרם קרטון בתחומי תל אביב. השכונה היה כיום חלק מכרם התימנים. בשנים האחרונות שופצו חלק מבתי השכונה, רחובותיה רוצפו וגינה שכונתית ומטופחת ניטעה בגבול השכונה לשעבר (רחוב רבי מאיר). 


מודעה עירונית משנת 1925 בנוגע להסדרת המקרקעין בשכונת כרם קרטון (מתוך הארכיון ההיסטורי של עיריית תל אביב ).

קטע מקו התפר העירוני ע"ג קטע מפה משנת 1936:  ירוק - מחנה ישראל (כרם התימנים). אדום - כרם קרטון. צהוב - חארת' אל טאנק היהודית (שכונת קרטון). 


תרשים אדמת כרם קרטון.

הגינה בפינת רחובות הכובשים ורבי מאיר. שכונת כרם קרטון לשעבר. צילום: הניה מליכסון, 2012.