שכונת ידידיה  (שכונת החבאנים)
מאת דני רכט


שכונה קטנה של יהודים יוצאי חבאן שבתימן ולכן נקראית לעיתים גם שכונת החבאניםיהדות חבאן נבדלת מיהדות תימן במנהגיה והתקיימה כקהילה עצמאית שאינה כפופה למרכזי התורה שבתימן, עקב מיקומה המבודד. עם עלייתם לארץ העדיפו יוצאי חבאן להתיישב במרוכז במושב ברקת ובשכונת ידידיה.

השכונה נבנתה החל משנת 1954 על אדמות הכפר הערבי סלמהדרומית מזרחית לגרעין הכפר (כפר שלם כיוםובקרבת פארק אילון (פארק אריאל שרון) החדשהשכונה מאופיינת בבתים פרטים בבנייה לא מוסדרת על מגרשים גדולים יחסית. הסיפור המוכר. ישראל הצעירה הוצפה בעולים. חלקם הושמו "באופן זמני" במקבצי בתים ערבים שהיו פזורים בין שדות ופרדסים. במהלך השנים "נשכחו" העולים במקומות אלה, גדרות החלקות "זזו" והחלה בנייה לא חוקית על מנת לספק את צרכי המשפחות שגדלו. המקום הנשכח לא זכה לפיתוח עירוני. עד היום (2013) לא מחוברים חלק מבתי השכונה למערכת ביוב מסודרת. נחל כופר, מנקז את אזורי כפר המכביה והפארק הלאומי ברמת גן, תוך שהוא חוצה את השכונה ומתחבר לנחל אילון. הנחל הוא מקור להצפות המתרחשות בשכונה כמעט מדי חורף. בדרכו אל נחל אילון חוצה נחל כופר דרך עפר הנקראית כיום רחוב גורית קדמן, ע"ש הרקדנית, חוקרת הפולקלור וכלת פרס ישראל.

ממזרח לשכונה
מחוץ לשטח המוניציפלי של תל אביבנמצאית חוות שלם (הידועה בשם חוות הזרע). החווה הוקמה על אדמות הכפר הערבי ח'ירייה (בני ברק הקדומהוהוחכרה על-ידי מנהל מקרקעי ישראל לחברת הזרעאולם במהלך השנים השתלטו על החברה החקלאית אילי הוןאשר התנגדו לצירוף שטחי החווה לפארק איילון (פארק אריאל שרון) ודרשו לבנות עשרת אלפים יחידות דיור בשטחםהתעקשות על השארת אדמות החווה כשטח ירוקתאפשר הקמת אגם ניקוז גדול בפארקאשר ימנע בעתיד הצפות בנתיבי אילון ובשכונות הדרומיות של תל אביבויאפשר גם את הוספת מסילת הברזל הרביעית לנתיבי אילון

חירייה (בני ברק הקדומה) ושטח הפארק המטרופוליטני החדש שנקרא על שמו של אריאל שרון.

ערב שכולו סגולות וישועות בבית מדרש אוהל שרה, רחוב הרב עובדיה בידאני בשכונת החבאנים. 


 


רחוב נ"ד, רחובה הראשי של שכונת ידידיה, שינה את שמו לרחוב הרב עובדיה בידאני. בקצהו נראים הבתים המשותפים בשכונת ניר אביב.

תל אביב שרובנו לא מכירים. רחוב 4893 בשכונת ידידיה.

רחוב גורית קדמן הוא שביל עפר הנמתח מרחוב הרב עובדיה בידאני לכיוון מזרח. ה"רחוב" עובר מעל ערוץ נחל כופר האכזב. צילומים: GSV 2011.

משפחה חבאנית חוגגת את חג הפסח בתל אביב. צילום: זולטן קלוגר, לע"מ, 1946.