קולנוע שלהבת
מאת דני רכט


אם לא גדלתם בסביבה, אז סביר להניח שלא שמעתם על בית הקולנוע הזה שפעל במשך כמעט עשרים שנה, עד תחילת שנות השבעים. ראשיתו בגלי העליה הגדולים בישראל של סוף שנות הארבעים. תחילה שוכנו העולים בבתי הנפקדים בכפר הערבי הגדול סלמה. אח"כ נעקרו הפרדסים שהתפרשו בין בתי הכפר הערבי לשכונת התקווה. ועליהם הוקמה מעברת סלמה א'  (בשטחה נבנתה בשנות השבעים שכונת כפיר). מדרום לכביש הראשי לעיר לוד (לימים דרך בר לב) הוקמה מעברת סלמה ב'. תוך תקופה קצרה אוכלס מרחב זה באלפים רבים, שהתווספו לתושבי השכונות הוותיקות יותר שכונת התקווה, בית יעקב, ושכונת עזרא.

בית קולנוע שלהבת ובו 628 מושבים, פעל במבנה שניצב לצד אחד השבילים שחיברו את הכביש הבינעירוני לגרעין הכפר סלמה. לימים נסלל השביל ונקרא ע"ש הרב איסר יהודה אונטרמן, אשר החזיק שנים רבות במשרת רבה הראשי האשכנזי של תל אביב, ומאוחר יותר כיהן כרב ראשי לישראל. במבנה בית הקולנוע לשעבר פועל כבר שנים סופר זול שלהבת. מרכול שכונתי המשמר את שם בית הקולנוע שנכחד. סניף נוסף של סופר זול שלהבת פועל ברחוב הבושם.


סופר זול שלהבת במבנה בית הקולנוע לשעבר. 
צילום: שרון רז, 2012. אתר אדריכלות נעלמת, בלוג נטוש.