בתי סלוניקי 
מאת דני רכטכינוי לשורה של בתים בסביבת הרחובות קמואל ורוני בשכונת התקווה, שנבנו בסוף שנות השלושים לטובת סבלים ועובדי נמל נמל תל אביב, יוצאי העיר סלוניקי, יוון. הבתים נצבעו לבן וסגנון הבנייה המקורי הזכיר את עיר מוצאם של התושבים. הפרטים נמסרו על ידי מר יהודה גבאי אשר נולד וגדל במקום. בתמונה נראים סבלים בנמל תל אביב.סבלים בנמל תל אביב מעבירים את תיבות פרי ההדר אל הדוברה וממנה אל האוניה. צילום מתוך אוסף מאטסון.

סביבת הרחובות קמואל ורוני בשכונת התקווה. צילום: GSV 2011.