צריפי פלורנטין 
מאת דני רכט


שכונה קטנה שהוקמה בשנים 1934-1935 מערבית לרחוב אברבנל ולשכונת פלורנטין. והפכה עם השנים למרכז נגריותמסגריות ומלאכהמאחורי בית הכנסת אהבת חסד מסתתרים משעוליה הצרים של השכונה (המסורצריפין וחצריםשאינם רחבים דיים למעבר כלי רכבכבר יותר מעשור שבמבנה בפינת המחוגה והנגרים פעלו ופועלים מועדונים (המחוגהקוסמונאוטסלואו משההמצטיינים במוסיקת אוף מיינסטרים איכותיתממערב לוסדנאות האמנים (מגרש הדקלים ובית הספר דרויאנוב לשעבר) והגינה הצמודה אליותכנית עירונית עתידית מייעדת את שטח צריפי פלורנטין לקרייה ציבורית גדולה שתשרת את תושבי פלורנטיןכמו גם את תושבי המתחמים החדשים שייבנו

בצמוד לשכונה הקטנה מצד דרום (בין הרחובות מעוןאברבנל וסלמהנבנה פרוייקט רביעיית פלורנטין בתכנון האדריכל אילן פיבקווצפונית לשכונה מקודמת (על אף התנגדויות התושביםתכנית מרכז החרש והאמן בשטח מרכז וולובלסקי.מבט מפרוייקט רביעיית פלורנטין אל שכונת צריפי פלורנטין בקדמת הצילום (1). השכונה נתחמת ממזרח בשכונת פלורנטין (2) ובמרכז וולובלסקי מצפון (3). בצידה המערבי מסומן הקולקטיב ברחוב המ
ש
ור
 (4). ברקע נראה מגדל נווה צדק שנבנה בשטח בית החרושת ואגנר (5). צילום: נעמה ריבה, 2014. 

שכונת צריפי פלורנטין מסומנת ע"ג קטע צילום מהאוויר, 1938.

משעול צר בשכונת צריפי פלורנטין. צילום: 2008.