#
מרכז וולובלסקי
מאת דני רכטאזור של כמאתיים סדנאות ובתי מלאכה קטנים, מערבית משכונת פלורנטין ומדרום לרחוב אילת. נבנה בשנת 1933 על אדמת פרדס שנרכשה ממשפחת אבו חדרה הערבית (בית הבאר ברחוב אילת נשאר בבעלות משפחת אבו חדרה ומיועד לשימור). המרכז נקרא ע"ש יוזם ובונה המתחם שלום וולובלסקי. בשנים האחרונות מקדמת חברת מרכז החרש והאומן בע"מ תכנית פינוי-בינוי להקמת שכונת מגורים חדשה. החברה מאגדת את בעלי הנכסים ובתי המלאכה במקום והתכנית שיזמה (בתכנון האדריכל רמי גיל) זוכה להתנגדות רבה מצד תושבי שכונת פלורנטין הסמוכה.

ממערב למרכז וולובלסקי, ליד צומת הרחובות אילת ואליפלט, היה מגרש הדקלים – ביתה של קבוצת הכדורגל מכבי ת"א בשנות העשרים ובהמשך מגרש קבוצת הפועל. במרכז וולובלסקי מסומנות הסמטאות הפנימיות במרכז מסומנות בשתי סדרות מספרים. לדוגמא, הסמטה הנקראית רחוב 3361 לפי מספור שהעיריה קבעה, היא רחוב 9 לפי המספור שנקבע ע"י הנהלת מרכז וולובלסקי בשנות השלושים. בתמונות נראים חשבון משנת 1948 על שכירת מחסן במקום וכתבה משנת 1947בעיתון הד המלאכה על מרכז וולובלסקי.


שכונת צריפי פלורנטין (מימין) ובתי המלאכה המאורכים של מרכז וולובלסקי (משמאל) בצילום אווירי מסוף שנות השלושים.

שטח מרכז וולובלסקי והרחובות סביבו, מסומנים בקטע תצ"א משנת 1964. 

מודעה של האחים פומס (מתוך Guide to Tel-aviv Jaffa 1941) המייצרים באולם מלאכה מספר 140 במרכז וולובלסקי אביזרים לכיבוי שריפות. 


כתבה משנת 1947 בעיתון הד המלאכה על מרכז וולובלסקי. מתוך אוסף משפחת האוזר. 


חשבון משנת 1948 על שכירת מחסן במקום. מתוך אוסף משפחת האוזר. 


אולמות המלאכה במרכז וולובלסקי. צילום: דני רכט, 2007.