השנאי "השלישי" בגבול יפו תל-אביב 
מאת דני רכט


עם פריסת רשת חשמל ברחובות העיר הקימה בשנת 1923 חברת החשמל בהנהלת פנחס רוטנברג חמש תחנות טרנספורמציה להולכת זרם החשמל מתחנת הכוח שנבנתה בשטח חוות מודל פארם (לימים, רחוב החשמל) אל בתי הצרכנים.

שלוש מהתחנות עוצבו על ידי אלכסנדר ברוולד (מתכנן מלון פלטין והטכניון בחיפה) בצורה של מצודה קטנה (מהם שרדה רק התחנה ברחוב יפת ביפו, בשולי גן השניים). ושתי תחנות שעוצבו על ידי ריכרד קאופמן בסגנון מקדש פרעוני. משתי האחרונות נותר רק השנאי הניצב כאנדרטה למפעל חייו של רוטנברג, במפגש רחובות אילת, גבולות ולוינסקי, במקום בו עבר הגבול המוניציפלי בין יפו לבין תל אביב. שנאי זה מכונה "השלישי" מאחר ונבנה לאחר שתי התחנות הראשונות שהוקמו לאורך רחוב אלנבי. האחת בפינת שדרות רוטשילד (בסמוך למלון גינוסר), והשניה בכיכר מגן דוד (סביב תחנה זאת פעל בשנות העשרים שוק הכרם).

מאחורי השנאי "השלישי" נבנתה בסוף אותו העשור שכונת צריפים קטנה בשטח פרדס אבו חדרה, שנקראה בהמשך עוז הנגב. (לימים רחוב גבולות) ונכללה בשטח העיר יפו. השטח לצידה בתחילת רחוב לוינסקי (שכונת מרכז מסחרי) כבר נכלל בשטח תל אביב. בשנת 2012 שוקם ושופץ השנאי "השלישי" על ידי צוות מחוז דן של חברת החשמל, בתיאום עם מחלקת השימור של העיריה. זהו השנאי הוותיק ביותר בעיר שעדיין מוליך זרם חשמל, מה שהיקשה על מלאכת השימור.

גורלה של התחנה התאומה - תחנת השנאי בשדרות ירושלים - לא שפר והיא נהרסה בחודש דצמבר 2007. על מסע התנגדות ל"חשמל היהודי" שהסעיר את הרוחות ביפו, מומלץ לקרוא בערך על התחנה "החמישית": השנאי ברחוב יפת וגן השניים.


השנאי בשנות העשרים. צילום באדיבות ארכיון חברת החשמל.השנאי ממתין לשיפוץ. צילום: רחל רמרז, 2010. 

השנאי עם תום השיפוץ. צילום: דביר לודין, 2012.

תחנת ההשנאה השלישית (בפינת לוינסקי, אילת וגבולות), שכונת עוז הנגב, ופרדס אבו חדרה (לימים מרכז וולובלסקי) בקטע תצלום אוויר מתוך אוסף מאטסון, 1932.