צריפי אבו חדרה / עוז הנגב
מאת דני רכט


ברשימת שכונות משנות החמישים שצורפה למפת אוטובוסים, מצויין כי שכונת עוז הנגב נמצאית ליד מרכז וולובלסקי וניתן להגיע אליה בקווי האוטובוס 3, 42א'. שם השכונה נקבע כפי הנראה בשנות הארבעים, אך ראשיתה של השכונה שנבנתה בדיוק על קו הגבול העירוני (בסמוך ל
תחנת ההשנאה השלישית  של חברת החשמל) הוא במחצית השניה של שנות העשרים. 

עם הקמתה נודעה השכונה בכינוי צריפי אבו חדרה, על שמו של בעל הקרקע הערבי שהשכיר להם את השטח. מכירת חלק מנכסי משפחת אבו חדרה (בהם הפרדס הגדול הסמוך לשכונה, עליו נבנה מרכז וולובלסקי) איפשרה לבעלי הצריפים, 24 משפחות פועלים), לרכוש בסוף חודש נובמבר 1933 את הקרקע.  

השכונה הקטנה הוקמה סביב משעול לא סלול, שהפך לימים לרחוב גבולות. ראשון המצפים בנגב וסמל למושג עוז הנגב שהפך בנסיבות לא ברורות לשמה של שכונת הפועלים הקטנה. זאת היא כנראה הקטנה והפחות מוכרת משכונות הצריפים שהוקמו על קו התפר העירוני ואת שרידיה עדיין (2013) אפשר לראות, בטרם יעלמו לטובת עוד פרוייקט בניה (מתחם גבולות) שאושר לפני שנים, אך נקלע לקשיים ולא נבנה בינתיים.

תחנת ההשנאה השלישית  (בפינת לוינסקי, אילת וגבולות), שכונת עוז הנגב, ופרדס אבו חדרה (לימים מרכז וולובלסקי) בקטע תצלום אוויר מתוך אוסף מאטסון, 1932.

שכונת עוז הנגב בקטע תצ"א משנת 1964. תודה לשמואל גילר.

עוז הנגב בצילום של משה קופינס, 2009.

הבתים ברחוב גבולות 9 -9א'. הצריפים ובתי הקומה עם גגות הרעפים הם מסימני ההיכר של השכונה הקטנה. 

הבית ברחוב גבולות 15. מאחוריו נראה אתר הבנייה של פרוייקט סביוני תל אביב.

רחוב גבולות. מבט לכיוון צפון. צילומים: GSV 2011.