שכונת מכבי הישנה
מאת דני רכטבשנת 1925 רכשו חמישים משפחות, שהרכיבו את האגודה השיתופית מכבי צריפים, קרקע של תשע וחצי דונם בפינת הרחובות אליפלט והרבי מבכרך של היום (אז, רחוב אמליקאן) והקימו עליה את צריפיהם. המיקום, בקרבת המושבה האמריקאית גרמנית ובסמוך למגרש הדקלים בו שיחקה קבוצת הכדורגל של מכבי ולמגרש הפועל (המגרש השתרע בשטח גינת דרויאנוב ורחוב אליפלט של היום).  הסביבה מתועדת היטב בספר הצילומים של קורבמן בעריכת בתיה כרמיאל, (מוזיאון ארץ ישראל - יד יצחק בן צבי, 2004).

השכונה סבלה מפרעות הערבים בשנת 1929 ושנת 1936, ומאוחר יותר, אף נשרף חלק ממנה ביוזמת ההגנה. זאת על מנת למנוע מהערבים לפרוץ את קווי ההגנה בדרום העיר. באמצע שנות השלושים הוקמה שכונת מכבי החדשה, מעבר לנחל אילון (ואדי מוסררה), צפונית מערבית לשכונת התקווה. בשנות השמונים התפרקה האגודה מרצון והחלה לפנות צריפים ומוסכים משטח השכונה. כאשר השטח יועד לסלילת דרך מהירה. בפועל, נבנה רק רחוב אליפלט, כאשר שאר השטח (בעיקר מגרש החניה) מושכר במשך שנים על ידי העירייה לגורמים פרטים.

תכנית בניין עיר מאושרת מייעדת את שטח השכונה לשעבר לתעסוקה. אולם שטח שכונת מכבי הישנה (חניון אליפלט כיום) יפותח כפארק ירוק שישרת את תושבי השכונות בסביבה: פלורנטין, מרכז וולובלסקי (בשטחו נבנית שכונת מגורים חדשה), והמושבה האמריקאית-גרמנית. כך החליטה בחודש יוני 2016 הועדה המחוזית. החלטה זאת מסיימת מאבק ממושך של תושבי הסביבה, המפורט כאן.צריפי שכונת מכבי הישנה. צילום באדיבות שולה וידריך.


מפגש אופנוענים ליד שכונת מכבי הישנה. צילום: אפרים ארדה, 1934.

מגרש החניה עליו היתה בנויים צריפי שכונת מכבי הישנה. צילום: דני רכט, 2008.

שכונת מכבי הישנה בקטע תצ"א משנת 1949.