שכונת מכבי הישנה 
מאת דני רכט


בשנת 1925 רכשו חמישים משפחות, שהרכיבו את האגודה השיתופית מכבי צריפים, קרקע של תשע וחצי דונם בפינת הרחובות אליפלט והרבי מבכרך של היום (אזרחוב אמליקאןוהקימו עליה את צריפיהם. המיקום, בקרבת המושבה האמריקאית גרמנית ובסמוך למגרש הדקלים בו שיחקה קבוצת הכדורגל של מכבי (המגרש השתרע בשטח גינת דרויאנוב ורחוב אליפלט של היוםוהוא מתועד היטב בספר הצילומים של קורבמן בעריכת בתיה כרמיאל(מוזיאון ארץ ישראל יד יצחק בן צבי, 2004). 

השכונה סבלה מפרעות הערבים בשנת 1929 ושנת 1936, ומאוחר יותראף נשרף חלק ממנה ביוזמת ההגנהזאת על מנת למנוע מהערבים לפרוץ את קווי ההגנה בדרום העיר. באמצע שנות השלושים הוקמה שכונת מכבי החדשה, מעבר לנחל אילון (ואדי מוסררה)צפונית מערבית לשכונת התקווה. בשנות השמונים התפרקה האגודה מרצון והחלה לפנות צריפים ומוסכים משטח השכונהכאשר השטח יועד לסלילת דרך מהירהבפועלנבנה רק רחוב אליפלטכאשר שאר השטח (בעיקר מגרש החניהמושכר במשך שנים על ידי העירייה לגורמים פרטים

בתמונה ניתן לראות את מגרש הדקלים של מכבי  עליו נערך מסדר של המשטרה העירונית (צילום: אברהם סוסקין 1926) ברקע נראים צריפי שכונת מכבי הישנה. תכנית בניין עיר מאושרת מייעדת את שטח השכונה לשעבר לתעסוקה.

שטח שכונת מכבי הישנה (חניון אליפלט כיום) יפותח כפארק ירוק שישרת את תושבי השכונות בסביבה: פלורנטין, מרכז וולובלסקי (בשטחו תיבנה שכונת מגורים חדשה), והמושבה האמריקאית-גרמנית. כך החליטה בחודש יוני 2016 הועדה המחוזית. החלטה זאת מסיימת מאבק ממושך של תושבי הסביבה, המפורט כאן
שכונת מכבי הישנה בקטע תצ"א משנת 1949. תודה לשי פרקש.


צריפי שכונת מכבי הישנה. צילום באדיבות שולה וידריך.

מפגש אופנוענים ליד שכונת מכבי הישנה. צילום: אפרים ארדה, 1934. 


מגרש החניה עליו היתה בנויה שכונת מכבי הישנה.