בית המשביר
מאת דני רכט


בית המשביר נבנה בשנת 1923 במגרש בשכונת מרכז מסחרי ברחוב לווינסקי 37 פינת רחוב השוק, ובסמיכות לרחוב המשביר. הבניין בתכנון האדריכל יוסף ברלין, על קומותיו ומרתפיו איכסן סחורות מגוונות והיה נכון לשנת בנייתו מהמבנים הגדולים בעיר ששימשו למסחר. המשביר נוסדה במהלך מלחמת העולם הראשונה ע"מ לרכוש בסיטונאות מוצרי יסוד ומצרכים עבור חברי שלושת הסתדרויות הפועלים האזוריות. (הסתדרות העובדים הכללית עדיין לא הוקמה אז) ועל מנת להתמודד עם עליות המחירים ותופעות הספסרות במוצרי מזון בסיסים.

את המשביר ניהל מאיר רוטנברג (1887-1951). והשם לקוח מהפסוק "המשביר לכל עם הארץ" (בראשית מ"ב, ו') בסיפור המקראי המתאר את התמודדותו של יוסף עם שנות הבצורת במצרים. אגב, הסיפור המקראי על יוסף המשביר הונצח מספר שנים אחר כך גם בתבליט אבן בבית בנק ברקליס ברחוב אלנבי.  

הקשיים הכלכליים הביאו בסוף שנות העשרים לקריסת המשביר ולהתארגנותו מחדש ב-1930 בשם: המשביר המרכזי - חברה קואופרטיבית להספקה ומכירת התוצרת של העובדים העברים בא"י. למשביר המרכזי נבנה בניין חדש ברחוב סלמה, בסמיכות לשכונת גבעת הרצל. הספר פרקים לתולדות המשביר מאת צבי ליבנה (הוצאת אל"ף, 1967) מתאר בהרחבה את המקום.

לוגו המשביר מתוך תערוכת הקבע של אוסף סידני אולסון במוזיאון ישראל

מודעה בעיתון דבר, 1926.

בית המשביר בן הקומה. צלם לא ידוע, 1923.

הכניסה לבית המשביר. צילום: זולטן קלוגר, 1949.

בית המשביר, 2010.