מגדל המים ברחוב החשמל בבנייהחברת רמת השרון בע"מ. האגודה שייסדה את השכונה (לימים, מתחם גן החשמל). משרדיה במגדל המים ברחוב החשמל 14.

רחוב החשמל ומגדל המים. ציור של אסתר גרומר שהוצג בתערוכה שנתית של בנק הפועלים. תודה לצבי האוזר.