א
ארבעטער רינג
מאת דני רכט


הסטטיסטיקה מציינת שבשנות השלושים של המאה הקודמת היו בעולם 15 (!) מליון איש דוברי אידיש. לא הרבה נשאר מאותו עולם מפואר. הבית המשותף ברחוב קלישר 48 זכה לערך משלו בגלל השכנים המבוגרים מקומת הפרטר. בנקודה בה נפגשות  שכונות נחלת בנימין  וכרם ישראל, פועל כבר עשרות שנים (וכנראה לא לאורך זמן, עקב גילם המתקדם של החברים) מועדון של ותיקי תנועת הבונד הלא ציונית, אשר היתה פופולרית ביותר בקרב יהודי מזרח אירופה עד למלחמת העולם השניה. במסגרת פעילות המועדון התקיים במקום בית ספר ללימוד שפת היידיש. החל משנת 1950 פועלת במקום הספרייה ע"ש פ. קורסקי ובה אלפי ספרים ביידיש,  פולנית ועברית. ומכאן, עדיין יוצא לאור העיתון שלהם ביידיש  לעבנס פראגן.

כתבה בעתון הארץ מתאריך 29.10.2012 מתארת מרכז תרבות אידיש נוסף הפועל במבנה התחנה המרכזית החדשה.
ארבעטער רינג אין ישראל

קלישר 48. צילום משנת 2010