הגן הזואולוגי של ד"ר מרגולין
מאת דני רכט


ברחוב יהודה הלוי 12, במקום מגרש החנייה, עמד כאן בשנות העשרים ביתו של הזואולוג והמחנך יהושע מרגולין  (הדוד יהושע בפי ילדי העיר), אשר הסב את חצר הבית לגן זאולוגי קטן. הגן הפך למכון ביולוגי בשנת 1932 והוכר כמכון ללימודים על תיכוניים. כאן השתלמו גננות ומורים לטבע. מאוחר יותר הפך לגרעין ממנו התפתחה אוניברסיטת תל אביב

בספר תל אביב. עיר גלויה (הוצאת אחיאסף, 2009) מסופר כי בחלק מהבית הסמוך (יהודה הלוי 14). פעל מלון אספלנדה. מנהלו, אריה צ'רניאבסקי, סבל מריחות הגן הזואולוגי וטען כי מי שמתארח במלון פעם אחת, איננו חוזר ללון בו. ולפיכך, נפגעת הכנסות המלון והוא אינו יכול לעמוד בנטל המס הנדרש ממנו. 

הדוד יהושע הלך לעולמו בשנת 1947. על שמו נקרא בית המדעים ע"ש מרגולין במכללה האקדמית אורנים. מפעל חייו המכון 
הביולוגי-פדגוגי, הועבר בשנות החמישים למתחם האוניברסיטאי שהתפתח בשטח אבו כביר. בשנת 1981 עבר המכון שוב אל רחוב קלויזנר, אדמות הכפר שייח מואנס לשעבר, שם הוא פועל מאז.

תודה לשולה וידריך.


תצלום מהארכיון ההיסטורי, עיריית תל אביב.

החינוך לטבע. משנת יהושע מרגולין. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1957.