בית עיתון הארץ הראשון
מאת דני רכט

שלט קטן על קיר בית הארץ לשעבר ברחוב מזא"ה, מכריז כי זהו "בית עיתון הארץ הראשון". האמת היא אחרת.  עם שינויי הבעלות ומעבר עיתון הארץ מירושלים לתל אביב ב-1923, התמקמה מערכת העיתון בבית הדפוס של איתין ושושני בדרך יפו תל אביב, שם גם הודפס העיתון. לאחר שינויי הבעלות ועקב הצרכים החדשים של הארץ, עברו המערכת ובית הדפוס אל הבית ברחוב מונטיפיורי 27  בסמוך לבית אבות אלנבי ולבית הכנסת של אגודת מושב זקנים

הבניין תוכנן על ידי האדריכל אלכסנדר לוי ובכתובת זאת פעל העיתון עד שהועבר בשנת 1932 לבית  מערכת ודפוס הארץ החדש אשר נבנה למטרה זאת בחלקו האחרון של רחוב מזא"ה. הבית ברחוב מונטיפיורי 27. צילום משנות העשרים.

צומת הרחובות מונטיפיורי ואלנבי 1936. המבט מזרחה. בית עתון הארץ הראשון שני משמאל.

בית עיתון הארץ. צלם ותיארוך לא ידועים.

בית עתון הארץ, 1925. באדיבות שמוליק תגר.  

שער עיתון הארץ משנת 1925

סוכנות למקרר אמריקאי "בעל פטנט עולמי" בבית עתון הארץ לשעבר שברחוב מונטיפיורי. מודעה מתוך לוח הארץ 1949.