תל ברוך ב'
מאת דני רכט


עם הקמת המדינה ופתיחת חופי הארץ לעליה חופשית, נבנו בשנים 1948-1949 בתים למתיישבים החדשים, בנוסף לבתי המייסדים.. בתים אלה נבנו צפונית לכביש תל ברוך (אח"כ רשפון. וכיום, דרך קק"ל) באזור שנקרא תל ברוך ב'. מאז הקמתן, יש לשכונות ועדים נפרדים.

בשכונה פעל החל מתחילת שנות החמישים בית קולנוע רעות. בשנות השישים הוחלף השם לקולנוע תל-אור. שמות הרחובות בשכונה מדגישים את הקשר בין תושביה הראשונים לבין אמא בולגריה: קהילת סופיה (בירת בולגריה), רוזנס (סופר והסטוריון מבולגריה), והרבסט (עתונאי ומנהיג ציוני). הגינה ברחוב מיזאן 15 נקראית ע"ש חיים קריספין, עסקן ציוני יוצא בולגריה.

בין בני חלקי השכונה נסללה דרך רשפון. בשנת 1975 שונה שמה לדרך קק"ל. זאת לאחר ששדרות קק"ל נקראו על שמו של דוד בן-גוריון.

בעשורים האחרונים הפכו שני חלקי תל ברוך לשכונות וילות יוקרתיות. במקום המחנה הצבאי  שהיה צפונית לשכונה, החלה בסוף שנות התשעים בניית שכונה חדשה - תל ברוך צפון. אופי הבנייה בשכונה זאת שונה לחלוטין וגם אין קשר הסטורי בינה לבין שני חלקי שכונת תל ברוך "הישנה".

תכנית שיכון הבולגרים תל ברוך ב' בצפון תל-אביב.


תל ברוך ב' נבנתה מצפון לתל ברוך. דרך קק"ל מפרידה בין שתי השכונות. תמונה מתוך ויקיפדיה העברית