#
תל ברוך צפון 
מאת דני רכט


על אדמות מחנה קריית שאול - בסיס צבאי ישן שפונה, ועל קרקעות סמוכות למחנה, החלה בסוף שנות התשעים להיבנות שכונת תל ברוך צפון (בתמונה, מתוך אתר השכונה)מרבית תושבי השכונה גרים בבתים משותפים (עד שמונה קומותומיעוטםבבתים פרטייםהשכונה עלתה לכותרות עם התחלת הבנייה בנווה גן הסמוכה (המהווה המשך צפוני של השכונהאך שייכת מוניציפלית לרמת השרוןוהחלטת עיריית תל אביב לחסום את הרחוב המחבר בינהן  בעקבות התנגדות ועד השכונה למעבר רכבי תושבי נווה גן דרכה בדרכם למרכז תל אביבילדי השכונה לומדים בבית הספר נעמי שמר.


רון חולדאי, ראש העיריה הנוכחי, מתגורר ברחוב יוכבד בת מרים שבשכונת תל ברוך צפון. חולדאי לא לבד. יהושע רבינוביץ'  שהנהיג את העיריה בשנים 1969-1974 היה ראש העיריה האחרון שהתגורר במרכז העיר. הבאים אחריו העדיפו להתגורר בשכונות המטופחות של עבר הירקון. 


 
דירת רון חולדאי ברחוב יוכבד בת מרים שבשכונת תל ברוך צפון. 


תל ברוך צפון (בתמונה, מתוך אתר השכונה).