ימי האופניים. תערוכת צילומים  מוקדשת לרוכבים בתל אביב של פעם. אלה שדיוושו לאורכה ולרוחבה של העיר עד גיל מבוגר. וגם אז, העדיפו להיתמך על ידי אופני העבודה שלהם ובלבד שלא להיעזר במקל הליכה. יוני 2013.
תל אביב בחוט ומחט. תערוכת איתן ג'ורג' הורביץ. כבן למשפחה של מקימי העיר שוזר איתן ברקמתו את האופי, ההיסטוריה, וההווי התל אביבי. מאי 2013.