גבעת שמשון
מאת דני רכט


שכונה צפונית לדרך ההגנהבין שכונת התקווה לשכונת יד אליהוממוקמת סביב הרחובות אני מאמיןהפרטיזן היהודי וגוש עציוןהשכונה שהוקמה באמצע שנות הארבעים היתה מעורבת. בתחילת דרכה גרו בה לצד יוצאי חאלבגם יהודים יוצאי תימןצפון אפריקה ואשכנזהשכונה נקראה ע"ש חברת שמשון שקנתה את הקרקע ומכרה אותה לתושבים

ביסוד השכונה הית מעורב גם הבנק לחקלאות ובניין אגרובנקשיזם גם את הקמת שכונת אגרובנק בחולון. ראשוני השכונה היו פליטי מגפת הדבר אשר לא הצליחו לקבל דירה בשיכון פליטי הדבר העירוני שנבנה בקרבת מקום. בשנים 1947-1948 נבנתה מעט מזרחה שכונת גבעת שמשון ב'לצידה נבנתה עוד קודם שכונה קטנה נוספת: גבעת אלישיבהשיכונים הדרומים של יד אליהו. בהמשך נראים בתי גבעת שמשון. צילום: דר' יעקב רוזנר, 1950.

שמשון, חברה ליסוד שכונות בע"מ.

הבתים הישנים הממוקמים מערבית לגבעת שמשון, צמודים לחומת אילון החדשה.