בצרון ב'
מאת דני רכט


בתחילת שנות החמישים נבנתה בצרון ב', שכונה קטנה דרומית לשיכון בצרון א', בין הרחובות דם המכבים, ינון ובצרון ובו נכלל גם רחוב יניב. סלילת דרך הנצחון (לימים דרך משה  דיין) חילקה לשניים את השכונה הקטנה. כאשר בחלקה המערבי נבנו שיכוני רכבת ובחלקה המזרחי בתי רביעיות. השם לקוח מהפסוק  
"שובו לבצרון אסירי תקווה" (זכריה ט' י"ב). 

דרך משה דיין יצרה גם חלוקה גיאוגרפית חדשה. כיום נקרא בשם בצרון כל האזור הנמצא מערבית לכביש (בצרון א'שכונת פקידי העיריה מגורים ב' והחלק המערבי של בצרון ב') בעוד שהשטח הנמצא מזרחית לכביש ובו נכללים רמת ישראל (שיכון פליטי הספר), שיכון ניר-עם והחלק המזרחי של בצרון ב'  נקרא רמת ישראל. קטע תצלום האוויר משנת 1956 מציג את הגבולות ההסטורים של השיכונים בחלק זה של העיר.


בתים בשיכון בצרון ב'. צילום:  GSV 2011.

סימון השיכונים ע"ג קטע תצ"א משנת 1956. תודה לחגי באר.