בצרון (עזרא ובצרון) 
מאת דני רכט


שכונה במזרח תל אביב עם בתים צמודי קרקע ובתי שיכון בין שדרות ההשכלה ורחוב בצרון. השכונה נבנתה החל משנת 1948 על האדמות החקלאיות של המושבה הגרמנית שרונה לשעבר ונקראת בשם החברה העירונית שיזמה את השכונה. בצרון א' נבנתה בשני שלביםראשית נבנו בתי הרכבת צפונית לרחוב ינון, בין הרחובות משה דיין ובצרון. בשלב השני, נבנו בתי ה"רביעיות" בסמטאות שבין רחוב בצרון לשדרות ההשכלה. 

בדרום השכונה פועל בית הספר בלוך (ע"ש ראש העירייה לשעבר. ביה"ס נקרא בעבר: הבונים) המשרת גם את שכונת רמת ישראל. במושגים נדלנ"ים, נחשבות הסמטאות הצפוניות (הקרובות יותר לדרך השלום) לפחות טובות, בעוד לעומת אלה היותר דרומיות.  המבוקשים ביותר הם הבתים הדו משפחתיים בסמטאות של שכונת עובדי העיריה מגורים ב' לשעבר (הנחשבת כיום כחלק מבצרון) אשר הפכו במרוצת השנים לוילות יוקרתיות.     

בתחילת שנות החמישים נבנה דרומית לרחוב ינון שיכון בצרון ב'. בשנת 2008 אישרה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תכנית להקמת אזור תעסוקה על שטח של שלוש מאות דונם מערבית לשדרות ההשכלה. שטח זה נקרא כיום בצרון למרות שאיננו חלק מהגרעין ההסטורי של השכונה. בשנת 2009 נחנכה השדרה החדשה. רוח תנועת ההשכלה (על שמה הנקראית השדרה) הוטבעה בשולחנות הבטון באמצעות ציטוטי טקסטים בולטים של משכילים יהודים מהמאה ה-18. בניית הבתים בתמונה של זולטן קלוגר משנת 1949.

המשעולים הדרומים של בצרון ובית הספר. צילום משנת 2010 באדיבות אתר תל אביב במבט חדש.