שכונת בנק המזרחי (תל נורדאו צפון)
מאת דני רכט


שנת 1933 היתה שנת שיא לגאולת הקרקעות בעיר. חלק מהרכישות נעשו מטעמים ציונים, אך מבחינת חלק גדול מהפעילים בתחום היה מעשה "הגאולה" מכבסת מילים שתכליתו ספסרות לשמה. זאת היתה השקעה שהכפילה ושילשה את עצמה בזמן קצר, ומטבע הדברים השתתפו רבים במשחק: משפחות ותיקי הישוב, עולים בעלי הון, אגודות וגם בנקים. כך הוקמה באותה התקופה שכונת בנק המזרחי על מגרש נאה בן 14 דונם כרמים. השכונה נבנתה בקרבת בתי הבימהבית צעירות מזרחי  ומעונות עובדים הו"ד, בין הרחובות גורדון ומאפו (לשעבר הגליל) ובמרכזה רחוב סמולנסקין.

למעשה, לא התקיימה כאן מעולם שכונה במובן הרגיל של המילה, אלא רכישת קרקע על ידי הבנק ומכירתה כעבור זמן מה לקבלנים אשר בנו על המגרשים עשרות בתים משותפים. אלא שהשם נשאר בשימוש במשך זמן מה. על מגרש בקצה שכונת בנק המזרחי (רחוב בן יהודה 86) החל בשנת 1931 לפעול גן ילדים י"ד העירוני. לימים בית הכנסת והמרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון
רחוב סמולנסקין. מבט מרחוב בן יהודה. צילום: GSV 2011.

תמונה משנת 1946 (צילום: זולטן קלוגר). בה נראה חלקו המזרחי של רחוב מאפו.

כך נראתה הסביבה בשנת 1909.