#
גינת הוד
מאת דני רכט


מעבר הולכי הרגל מחבר את הרחובות דב הוז ופרוג, בין מעונות הו"ד ובית צעירות מזרחי ובקרבת בתי הבימה ושכונת בנק המזרחי.  שופץ בשנת 1994 ונקרא מאז גינת הו"ד לציון שישים לבניית מעונות עובדים הו"ד על ידי החברה ההסתדרותית לשכונות עובדים, שיכון. מעבר הולכי הרגל הנמתח בהמשך רחוב מאפו, נמצא באחת הנקודות הכי נמוכות בסביבה זאת. בהעדר פתרון ניקוז ראוי, היה הופך המעבר מדי חורף במשך עשרות שנים עם הגשם הראשון לשלולית ענק, לשמחתם של ילדי השכונה לדורותיהם, אשר כינו אותו: "האגם" והיו משיטים עליו רפסודות תוצרת בית  שנבנו  מקרשים אשר לוקטו מאתרי הבנייה בשכונה. מסדר צבאי יומי של חיילות עבריות בצבא הבריטי, נערך במעבר הולכי הרגל (גינת הוד כיום) הסמוך אל בית צעירות מזרחי, בין הרחובות פרוג ודב הוז. 1942.


עוד בסביבה:

מבט מרחוב דב הוז. בית צעירות מזרחי משמאל.

גינת הוד נמוכה ממפלס הרחובות פרוג ודב הוז. 

השלט בגינת הוד לציון שישים שנה להקמת מעונות עובדים הו"ד. צילומים: הניה מליכסון, 2012.