#
בתי עדות המזרח בנורדיה
מאת דני רכט


רוב שכונות העוני שנבנו בעיר במהלך שנות העשרים אוכלסו בעולים ממדינות אסיה ואפריקה. שכונת נורדיה היתה שונה מהן מאחר והיתה מאוכלסת ברובה ביוצאי אירופה. אך עפ"י מאמר של גדעון ביגר נורדיה, שכונה שנעלמה, היו בה גם מעט בני עדות המזרח שהעדיפו מרצון לגור יחד ובתיהם התרכזו בצידו המערבי של רחוב פינסקר עד לחומת בית הקברות ברחוב טרומפלדור

בעת הגרלת המגרשים הם "החליפו את הפתקאות שנפלו בגורל עמיתיהם האשכנזים בכדי שיוכלו לחיות יחד". את הצריפים החליפו בתים קטנים עם גגות רעפים. ואת אלה החליפו במהלך השנים בתי קומות. אולם עדיין ניתן לראות (וכנראה לא לאורך זמן) את הבית האחרון שנותר ממקבץ בתים אלה ברחוב טרומפלדור 21 (בתמונה).

צילום, 2008.