על תמונות ועל זכויות


עשרות פניות מגיעות אלינו בנוגע לתמונות היסטוריות הנכללות באנציקלופדיה העירונית - תל אביב 100. הנה כמה שאלות נפוצות: 

ש: האם אנחנו יכולים להשתמש בתמונה שפירסמתם באנציקלופדיה העירונית?
ת: איננו בעלי הזכויות על התמונות. לכן, איננו יכולים להרשות שימוש בחומרים שאינם בבעלותנו.

ש: תוכלו לאתר עבורנו את בעלי הזכויות על מנת שנבקש את רשותם?
ת: מטרת האנציקלופדיה העירונית לחקור פרקים בתולדות העיר ולהנגיש את המידע לקהל הרחב. איננו עוסקים באיתור בעלי זכויות.

ש: אם כך, איך נוכל להתקדם?
ת: באמצעות איתור הארכיון המחזיק בצילום ו/או באמצעות שכירת שירותי איש מקצוע העוסק בתחקיר ויזואלי.

ש: אם פירסמתם את הצילום אצלכם, למה אנחנו נדרשים להשיג אישור?
ת: אין דין גוף וולונטרי הפועל ללא מטרות רווח כדין ערוץ טלוויזיה מסחרי. אין דין מוסד שעוסק בחינוך ובמורשת כדין מסעדה המעוניינת לשלב צילום היסטורי בפרסומיה, ועוד.

בהצלחה!