סכ'נת אל-טורקי (שכונת הפרסים)
מאת דני רכט


בית המעצר אבו כביר (או בשמו הרשמי: "בית המעצר תל אביב") והמכון לרפואה משפטית נקראים אמנם בשם אבו כביר ואף נמצאים בשטחים החקלאים של הכפר המצרי לשעבר אך הם רחוקים מגרעין הכפר. למעשה נמצאים אלה בסמיכות לשטח השכונה הערבית סכ'נת אל טורקי שאת שרידיה אפשר לראות בפינה הצפון מערבית של צומת הרחובות פנחס לבון ודרך בן צבי ולצד סמטה קטנה (רחוב 3383 המסומן בחלק מהמפות). 

בית הבאר הנראה בתמונה (דרך בן צבי 79) עמד לפנים במרכזו של פרדס לצד שביל שהוביל מאבו כביר אל תל א-ריש (תל גיבורים היום). לא ברור אם אוכלוסיית המקום היתה מורכבת ממהגרים מצריים, כמו סכנאות אחרות באיזור יפו. או שאולי שם המקום מעיד על תושביו התורכים. סברה שמעלה רות קרק בספרה יפו – צמיחתה של עיר 1799-1917. לאחר קום המדינה התיישבו בבית הבאר ובמבנים סביבו עולים מאירן (פרס) והמקום נקרא בשנות החמישים והשישים שכונת הפרסיםסכ'נת אל-טורקי (שכונת הפרסים). צילום: דני רכט, 2007.

חלק מאדמות הכפר אבו כביר בתצ"א משנת 1956:
1. המוסקוביה 
2. מרכזיית הדרום
3. מעברת אבו כביר
7. שיכון צבא הקבע בקרית שלום