KDV 't Laantje 
is een geregistreerd particulier kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.