ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ การลงทะเบียนชุมนุม
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณครูสำเริง หาญเสมอ

คำชี้แจง กรุณาอ่านก่อนกดลงทะเบียนชุมนุม 
    1. ในการลงทะเบียนชุมนุม นักเรียนกรอกชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ถูกต้อง ก่อนกดลงทะเบียน
    2. กำหนดชุมนุมละไม่เกิน 6 คน (ยกเว้นนักศึกษาวิชาทหาร)
    3. อนุญาตให้นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น 
    4. กรณีที่มีการลงทะเบียนซ้ำหลายชุมนุม Admin จะทำการยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหมด แล้วนักเรียนจะต้องลงทะเบียนชุมนุมใหม่ โดยจะต้องเลือกลงทะเบียนชุมนุมที่ยอดรับยังไม่เต็มเท่านั้น ซึ่งจะลงทะเบียนได้หลังจากที่ระบบปิดรับลงทะเบียนรอบแรกไปแล้ว โดยติดต่อ คุณครูสำเริง หาญเสมอ