(Terug)Betaling

De kinder- en jeugdpsychiaters zijn geconventioneerd en hanteren de RIZIV-tarieven, er is bijgevolg terugbetaling voorzien via het RIZIV. 

Een intakegesprek bij een psycholoog kost 60 €. Consultaties kosten, naar gelang de werkvorm 40 € tot 70 €. Sommige therapeuten kunnen, als erkend psychotherapeut, terugbetaling via de mutualiteit voorzien voor een beperkt aantal sessies. Deze terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u ben aangesloten. U neemt best contact op met uw mutualiteit om hun terugbetalingsvoorwaarden voor psychotherapie bij kinderen en jongeren na te vragen. Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, kunt u ook bij hen navragen of zij terugbetaling van psychotherapie voor kinderen en jongeren voorzien. 

De prijs voor een psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de tests die afgenomen dienen te worden.