(Terug)Betaling

De kinder- en jeugdpsychiater is geconventioneerd en hanteert de RIZIV-tarieven, er is bijgevolg terugbetaling voorzien via het RIZIV. 

Een intakegesprek bij een psycholoog kost 60 €. Consultaties kosten, naar gelang de werkvorm 40 € of 50 €. Sommige therapeuten kunnen, als erkend psychotherapeut, terugbetaling via de mutualiteit voorzien voor een beperkt aantal sessies. Deze terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u ben aangesloten. U neemt best contact op met uw mutualiteit om hun terugbetalingsvoorwaarden voor psychotherapie bij kinderen en jongeren na te vragen. Indien u een hospitalisatieverzekering heeft, kunt u ook bij hen navragen of zij terugbetaling van psychotherapie voor kinderen en jongeren voorzien. 

De prijs voor een psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de tests die afgenomen dienen te worden.

De prijzen van het groepsaanbod variëren naar gelang het thema en de duur van het aanbod. De prijzen worden steeds vermeld bij het aanbod.