Aanmelding

Voor een aanmelding neemt u best telefonisch of via ons aanmeldingsformulier contact op met ons secretariaat. U vraag wordt door onze adminstratief medewerker genoteerd en doorgegeven aan een van onze therapeuten. 

Zij nemen korte tijd later met u contact op om een intakegesprek vast te leggen. Tijdens het intakegesprek kan u uw hulpvraag uitvoerig toelichten en wordt door de therapeut een dossier opgemaakt.

Na het intakegesprek wordt uw vraag tijdens het teamoverleg besproken. Op het teamoverleg wordt gekeken welke therapeut u het beste verder kan helpen. 

Deze therapeut neemt na het overleg contact met u op voor de start van de psychotherapie. Indien er een wachtlijst is, wordt u op de hoogte gebracht van de vermoedelijke startdatum van de therapie. Indien u niet door onze therapeuten verder geholpen kan worden, zorgen wij voor een gerichte doorverwijzing
aanmelding
intakegesprek
teamoverleg
start therapie / wachtlijst 
of
gerichte doorverwijzing