Aanmelding

Voor een aanmelding neemt u via ons aanmeldingsformulier contact op met ons secretariaat. U vraag wordt door onze administratief medewerker geregistreerd. Gezien de grote vraag naar onderzoek en therapie zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst. De administratief medewerker houdt u op de hoogte van hoe lang de wachtlijst is.

Zodra we concreet zicht hebben wanneer een onderzoek of therapie kan starten, wordt met u contact opgenomen om een intakegesprek vast te leggen. Tijdens het intakegesprek kan u uw hulpvraag uitvoerig toelichten en wordt door de therapeut een dossier opgemaakt.

Na het intakegesprek wordt uw vraag tijdens het teamoverleg besproken. Op het teamoverleg wordt gekeken welke therapeut u het beste verder kan helpen. 

Deze therapeut neemt na het overleg contact met u op voor de start van de psychotherapie. Indien u niet door onze therapeuten verder geholpen kan worden, zorgen wij voor een gerichte doorverwijzing
aanmelding
wachtlijst
intakegesprek
teamoverleg
start therapie
of
gerichte doorverwijzing