חשיבה מסדר גבוה מבוסס על המסמך " אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה" - המפורסם באתר של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
Comments