מתווי ההשתלמויות בתקשוב

מתווי ההשתלמויות בתקשוב לשנת תשע"ה

128 - תקשורת ברשת

1630- ‫מיומנויות תקשורת שיתופית בעידן web2

149 - ניהול מידע וידע

1994 - ספרים דיגיטליים ליישום חדשנות פדגוגית

512 - למידה מרחוק

2046 - אתר אינטרנט בגן הילדים

773 - מורה מקוון

2047 - שילוב מדיה דיגיטלית במשחק ולמידה של ילדי הגן

776 - כיתה מתוקשבת

2140 - אוריינות מחשב ומידע בתכנית הל"ה

857 - עיבוד מידע דיגיטלי

2141 - ‫הובלת תהליכים פדגוגיים בהתאמה למאה 21 - לסגנים

985 - התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

2142 - טכנולוגיה בשירות דגמי הוראה חדשניים

1155 - ‫הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת לכיתות ז - ח (היסטוריה)

2143 - טכנולוגיה לטיפוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה

1232 - מדריכי מפמר מובילי תקשוב בתחום הדעת

2144 - שילוב אוריינות מחשב ומידע בהוראה

1356 - יישומי המחשב בגן ולגננת

2190 - שילוב תקשוב בהוראה האנגלית -מתקדמים

1578 -פיתוח דגמי הוראה מתוקשבים

2191 - שילוב תקשוב בהוראת האנגלית - שלב א

1599 - רכז תקשוב - מדריך אשכול שנה ראשונה

2247 - אתיקה ומוגנות ברשת - חיים ברשת

1600 -הכשרת סגני מנהלים לתכנית התקשוב הלאומית

2248 - מוצגות ואסתטיקה בפורטל הבית ספרי

2249 - למידה שיתופית
Comments