עדכונים חשובים:
 
ביום חמישי 22.2.18 יתקיים תרגיל למידה בחירום
לפניכם נוהל המכיל את הנחיות ההיערכות לקראת התרגיל
נא להקפיד ולוודא תקינות זליגות ה RSS  מכלי הניהול הפדגוגי וממטה החירום של משרד החינוך למרחבי הכיתות.


רציונאל:

הוראה-למידה בסביבה מתוקשבת מהווה חלק אינטגראלי מסביבת הלמידה הבית ספרית. הלמידה המתוקשבת בערוצי התקשורת הדיגיטליים, מאפשרת, למעשה, את "מתיחת" תהליך ההוראה-למידה והוצאתו ממסגרת השיעור,תוך שבירת מסגרות וגבולות הזמן והמקום, ושמירה על קשר רציף בין המורה לתלמידים. 

במהלך השנים האחרונות, הלמידה מרחוק הפכה להיות מודל למידה גמיש, נטול אילוצי זמן ומקום, העושה שימוש במגוון של טכנולוגיות תקשוב, שיתוף פעולה בין תלמידים, ותמיכה והנחייה של המורה בתלמידים. יש חשיבות רבה לטפח אצל התלמידים את המיומנויות ללמידה מרחוק ימי שגרה הנדרשות מאד בעתות חירום.


http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Documents/iyur_herum.pdf
                                                               לקוח מאתר הענן החינוכי - למידה בחירום


                 הפגה ומשחקים

פעילויות לימודיות
     
אתרי חדשות
           
משימות לימודיות

https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/home/herum/dkwny-rss