עדכונים שוטפים:


 
* * *
 מיועד לחטיבות עליונות
תבנית מטלת ביצוע בפלטפורמה של גוגל

הועלו תבניות נוספות לחלופות בהערכה - מבית היוצר של מחוז צפון
 

השתלמויות תשע"ט

 
https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/new/halufot


https://sites.google.com/a/krav.tikshuvdarom.org.il/krav/home
  

https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/home/herumhttp://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/hativa_elyona_tasaz.aspx
   
https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/new/mooc


http://sites.education.gov.il/cloud/home/machshev_robotika/Pages/machshev_robotika.aspx

   
https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/gb/


http://sites.education.gov.il/cloud/home/Akademya_Bareshet/Pages/akademia_bareshet_1.aspx

https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/new/test


https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/new/ozar


http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/oryanut_macshev.aspx