עדכונים שוטפים:


 
* * * חדש חדש * * *
     השתלמויות וירטואליות 

 שם ההשתלמות שם המרצה תוכן ההשתלמותטופס הרשמה
 מדעי המחשב חלק ב 
 ד"ר מיכל גורדון 

 סילבוס טופס רישום
 אוריינות טכנולוגית דיגיטלית 
מיועד לרכזי תקשוב חדשים
 אלה פלג
ורונית גרינגולד
 סילבוס טופס רישום
 משחק ומשחוק בסביבה דיגיטלית מיועד לרכזי תקשוב ותיקים רונית גרינגולד סילבוסטופס רישום                                   
 מרחב הוראה -למידה-הערכה במערכת לניהול למידה   - LMS בסביבת גוגל אורלי שיפמן סילבוס  טופס רישום


 

השתלמויות תשע"ט

 
https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/new/halufot


https://sites.google.com/a/krav.tikshuvdarom.org.il/krav/home
  

https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/home/herumhttp://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/hativa_elyona_tasaz.aspx
   
https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/new/mooc


http://sites.education.gov.il/cloud/home/machshev_robotika/Pages/machshev_robotika.aspx

   
https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/gb/


http://sites.education.gov.il/cloud/home/Akademya_Bareshet/Pages/akademia_bareshet_1.aspx

https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/new/test


https://sites.google.com/a/tikshuvdarom.org.il/m-h/new/ozar


http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/oryanut_macshev.aspx